Direkt test nu möjlig för gPRA

Som ni vet så har man sedan ett antal år tillbaka hittat genen som orsakar gPRAs hos vår ras Schapendoes. Detta har lett till att man numera testar avelshanar och avelstikar så att man kan vara säker att inga kullar i framtiden drabbas av denna sjukdom.

Sedan den 1a oktober 2008 har dessa tester utförts av Ruhr-Universität-Bochum i Tyskland. På grund av organisatoriska skäl så kunde detta lab. inte fortsätta med erbjuda dessa tester från och med 1a mars 2018.

Tur för oss så har Bochum, som är det tidigare labbet för gPRA tester, varit väldigt flexibel. De har nu skickat de prov som inkommit i mars, vidare till det nya labbet Biofocus. Inga inkomna prov som har skickats under mars månad har blivit förbisedda eller hamnat på villovägar. De är endast sena.

Sedan 1a Mars 2018 utförs nu DNAproven på “Biofocus LADR Gesellschaft fur biologische Analytik” i Recklinghausen”, Tyskland. De har fått all info om alla tidigare insända prover m.m. direkt av Proff. Epplen i Bochum Universitet, och avser att utföra testerna på exakt samma sätt. De har dessutom fått allt materiel ang alla sjuka och bärare av PRA från Bochum, och det finns även i framtiden möjligheter till att “checka av” förhållningsätt o liknande om så behövs.

Så som Bochum gjort kommer alltså även Biofocus att göra. De sänder all info till ISF-”Internationella Schapendoes-Federationen”, som förmedlar all resultat till respektive klubbar.

Biofocus erbjuder sig oxå att förvara/lagra alla inkomna blodprov vidare på vår ras.
Förvaringen är inkluderat i priset som idag är 59.50 Euro för medlemmar i de olika rasklubbarna och 71.40 Euro för icke rasklubbs medlemmar. Bochum tog 66 euro för enbart testet.

Då det är vårt avelsmateriel för nu som testas, är detta en fantastisk möjlighet att förvara blod och DNA från varje individ som går och har gått i avel. (Mödrar o fädrar till våra kommande generationer)

Då Biofocus och ISF (se ovan) är ägare till dessa blodprov kan vi också bestämma vad som ska eller inte ska göras med blodproven. Självklart kommer alla bli informerade om någon undersökning eller forskning kommer att ske. En stor extra fördel är att blodproven som är lagrade kan också komma att användas till andra tester som ägaren så önskar, utan att ta nya blodprover.

För hundar som behöver ISAG-2006 DNA-profil, kommer Biofocus att erbjuda oss ett specialpris på paket som innehåller både gPRA och DNA-profil (så kallad id-profil) med certifikat, och lagring av blodproverna för 101.15 euro inkl alla avgifter för medlemmar i de olika rasklubbarna, samt 115.43 euro för icke medlemmar.

Hur går det till?
Klicka på denna länk [PDF] så hittar du en (interaktiv) anmälningsformulär. Förmuläret fylls i dels av dig/dels av din veterinär och skickas till angiven adress tillsammans med följande:

Identifiering.
Veterinären behöver indentifiera din hund och intyga på formuläret att kontroll har utförts. Sedan ska veterinären ta blodprov.

Blodprov.
För bästa resultat rekommenderas att man skickar 3st blodprov (EDTA) i provrör på 3ml vardera. Alternativt kan man även skicka 4st blodprov i provrör på 2ml vardera.
Varje provrör måste märkas med chipnummer och hundens namn på stamtavlan.
Om blodprov inte kan lämnas, så kan man i värsta fall även lämna prov i form av 2 st slemprov, så som man tidigare gjorde. Blodprov föredras dock.

Skicka.
Provrören behöver inte kylas innan transport men det är bra att skicka proven så fort som möjligt. De måste vara transportsäkra och välskyddade i till exempel ett vadderad kuvert samt inlindade i bubbelplast. Det är bra att ta proverna i början av veckan och skicka dessa direkt till laboratoriet. På så sätt hinner de komma fram och omhändertas utan att det finns en helg emellan.

Bilagor till proverna:
När man skickar prover så ska man även bifoga

  • en tydlig kopia av stamtavlan
  • Om så finns, en kopia på senaste genomförd ögonlysningsrapport
  • Det ifyllda gPRA formuläret.

Allt detta ska skickas till med A-Prio brev till:
LADR Biofocus,
Berghauser Strasse 295,
D-45659 Recklinghausen,
Tyskland

Varför blod och inte slemprov “swabs” ?

  1. Blod ger bättre möjlighet för förvaring och framtida studier. Blodet ger även möjlighet för eventuella framtida studier annat än DNA eftersom blodet innehåller mer information än endast DNA som man endast kan få fram med slemprov.
  2. När man tar slemprov finns risker att DNA materialet inte är tillräcklig eller förstörs vid till exempel hantering av proverna. Dessa risker är minimala vid blodprov.
  3. Slemprov ger endast möjlighet att göra begränsade studier ett fåtal gånger

Som tillägg:

  • DNA Profil krävs idag för avel av Schapendoes i flertalet länder.
  • Det är till för att säkerställa /garantera din hunds identitet.
  • Anmälningsformulär för test(er) kommer att finnas tillgänglig på Svenska Schapendoesklubbens hemsida under fliken Avel/gPRA

Översatt till svenska på uppdrag av Svenska Schapendoesklubben med hjälp av Marianna Wensbo.