Direkte test er nå mulig for gPRA

En direkte test er nå mulig for gPRA
Som dere sikkert vet så har man nå funnet det muterende genet som forårsaker gPRA hos våre Schapendoes. En direkte test, som analyserer mutasjonen i genet som er homozygot hos affiserte Schapendoes, er utviklet.

Fra 1.oktober 2008 tilbyr Ruhr-Universität-Bochum i Tyskland en direkte gen diagnostikk for gPRA. Den diagnostiske sikkerheten er nesten 100%. Med tanke på avl kan man skille mellom heterozygote individer (bærere) og homozygote (normale) individer (genotyper) og affiserte (homozygote mutanter).
Siden 1. mars 2018 utføres testen av Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik i Tyskland.
Kostnaden for den direkte testen er 59,50 €. Faktura kommer sammen med prøvesvaret.

Klikk på denne linken [PDF] så finner du et (interaktivt) skjema for molekyler genetisk diagnose som du kan fylle ut på pc’n og skrive ut.

Ta med deg det utfylte skjema til veterinæren og be om at de gjør

Enten
1. Blodprøve
For å få det beste resultatet er det sterkt anbefalt at testen gjøres på blod.
Det er nødvendig med 2 blodprøver, hver på 5 ml. Om det ikke er mulig, så kan det brukes 2 prøver hver på 4 ml eller i verste fall 2 x 3 ml.
Ettersom blodprøver gir best sikkerhet er det anbefalt å sende blodprøver.
Eller
2. Swab (utstryk av mucosa fra innsiden av kinn med en bomullspinne)
.
Bare om det er umulig eller for vanskelig (for eksempel med valper) å sende blod, kan du be din veterinær om å ta 3 eller flere swabprøver av hver hund/valp. Masser med en ren bomullspinne minst 10 ganger langs innsiden av kinnene og legg hver og en av de separat i et rent og tørt rør eller zip-lock pose.

Dessuten må du sende med (gjelder begge alternativene):
3. En kopi av hundens stamtavle.
4. En kopi på din hunds nyeste øyenlysning (ECVO), dersom mulig.
5. Et utfylt og undertegnet skjema for molekyler genetisk diagnose.

Send alt dette med “prioritert”-Post til Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Viktig:
Blodprøvene og / eller swabprøvene bør helst tas, og sendes, i begynnelsen av uken slik at de kommer fram så raskt som mulig.
Merk hver blodprøve og / eller bomullspinne med hundens navn.

Hunder som tidligere er testet med indirekte test Ettersom avstanden mellom markøren og den identifiserte mutasjonen er 1,6 Mb finnes det en liten teoretisk sjanse for falske negative, respektive positive resultater. Hos Schapendoes har rekombinasjon mellom markør og mutasjon skjedd hos ~ 1% av alle testede hunder som har en b allel. Derfor anbefaler vi att en direkte test gjøres på de Schapendoesene som har fått diagnosen med minst en b allel ved den indirekte markør-testen.

For hunder som tidligere er testet med den indirekte testen er det tilstrekkelig å sende inn skjema for det direkte DNA-testen (Angi PRASD- nummeret som står på svaret på den indirekte testen!). Resultatet av den nye testen blir sendt til adressen på skjema sammen med en faktura på € 30, -. (man behøver ikke å sende ytterligere blodprøve eller kopi av stamtavlen for hunder som tidligere er testet med den indirekte markør-testen.)