Suora geenitestauksen mahdollista gPRA

Schapendoesille on nyt kehitetty suora geenitesti selvittämään PRA-sairauden kantajuutta. Testiä kutsutaan nimellä gPRA.

Lokakuun 2008 jälkeen Ruhr-Universität-Bochum Saksassa tarjoaa suoraa geenidiagnostiikkaa ja tällä testillä saatava tulos on 100%:n varma. Testi erottelee terveet/ei kantajat (- -), terveet/kantajat (- +) ja sairaat/kantajat (+ +). Tammikuun päivästä 2018 lähtien testi suoritetaan Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik Saksassa.
Itse testi maksaa 59,50 euroa, ja lasku tulee yhdessä testituloksen kanssa.

Tämän linkin alta [PDF] löydätte lomakkeen tulostettavaksi. Lomakkeen voi tietojen osalta täydentää jo ennen tulostusta. Tulostakaa kolme kappaletta lomakkeita mukaanne eläinlääkärille.

1.    Verinäytteet
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa tehdä testi verinäytteestä.
Näytteet 2 x 5 ml;n ns. EDTA-putkiloon. Minimissään verta täytyy putkilossa olla vähintään 3 ml/putki.
tai
2.    Vanutuppo-näytteet posken limakalvolta

Vain jos on mahdotonta tai liian vaikeaa saada verinäytteet, esimerkiksi pennuilta. Näytteitä tulee ottaa vähintään kolme kappaletta.
Limakalvoa hangataan puuvilla-tupolla noin 10 kertaa kummankin posken sisäpuolelta ja jokainen näyte pakataan erikseen kuivaan putkiloon tai ”zip-lock-kassiin”

Muuta muistettavaa:
3. Kopio koiran rekisteritodistuksesta
4. Kopio ECVO-lomakkeella tehdystä silmätutkimuksesta (jos saatavilla).
5. Täydellisesti täytetyt, allekirjoitetut “Molecular Genetic Diagnostics” lomakkeet

Ottakaa myös mainitut kopiot mukaanne eläinlääkärille ja pyytäkää eläinlääkäriänne postittamaan näyte, mainittujen kopioiden kanssa Bochumin yliopistolle Saksaan. Tarkka osoite on lomakkeessa.

Tärkeää:
Näytteet tulisi ottaa ja lähettää eteenpäin viikon ensimmäisinä arkipäivinä (ma-ti) jotta näytteet ehtivät perille ennen viikonloppua. Kaikkiin näytteisiin, niin veriputkiloihin kuin vanupuikkonäytteisiin tulee laittaa vähintään koiran virallinen nimi.

Jo aiemmin markkeritestatut koirat

Koska eroavaisuus markkeri testin ja suoran geenitestin välillä on noin 1.6 Mb, on olemassa pieni teoreettinen mahdollisuus markkeri testin virheellisyyteen. Tutkituista schapendoeseista noin 1%:lla, kaikista tutkituista on löytynyt b, eli kantajuus. Siksi on järkevää että uusintatesti, nyt tällä suoralla testillä tehtäisiin juuri niille yksilöille, jotka ovat saaneet tulokseensa b:n.

Uusinta testin tuloksen saamiseksi ei tarvitse toimittaa uusia näytteitä. Tuloksen saamiseksi täytetään lomakkeet, ja kohtaan PRASD…, lisätään vastaava numero markkeritestiltulos lomakkeesta, täydennetään koiran tiedot sekä oma allekirjoitus. Uusintatesti voi pyytää vain koiran omistaja. Uusintatesti maksaa 30 euroa.